آخرین مقالات

معرفی انواع هسته ترانسفورماتور

معرفی انواع هسته ترانسفورماتور هسته ترانس ها از نظر شکل ، ابعاد و جنس متفاوت می باشند و انواع مختلفی ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

ترانسفورماتور ایده آل چیست ؟

ترانسفورماتور ایده آل چیست ؟ | به طور كلي گفته می شود كه ترانسفورماتوري ايده ال است كه در حالت بي باري جريان ... ترانس ساخت ایران ترانسفو

مشاهده

رله بوخهلتس چیست ؟

رله بوخهلتس چیست ؟ منظور حفاظت از ترانس های روغنی استفاده می گرددوعملکرد رله بوخهلتس ودلایل به کار افتادن رله و ... ترانس ساخت ایران ترانسفو

مشاهده

رله جانسون چیست ؟

رله جانسون چیست ؟ یکی از رله های حفاظتی جانسون می باشد | از این رله به منظور حفاظت از تجهیزاتی که با روغن خنک ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ..

مشاهده

تپ چنجر چیست ؟

تپ چنجر چیست ؟ | وظيفه كنترل و تغيير ولتاژدر ترانسفورماتور را بر عهده دارد و انواع تپ چنجر ، نحوه عملکرد ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

بوشینگ ترانسفورماتور چیست ؟

بوشینگ ترانسفورماتور چیست ؟ بوشینگ یک نوع مقره برای عایق‌کاری هادی‌های داخل ترانس با بیرون مخزن ترانسفورماتور ...ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

کنسرواتور یا منبع انبساط روغن ترانس

کنسرواتور یا منبع انبساط روغن ترانس محفظه ای است که در بالاترین قسمت ترانسفورماتور نصب می گردد ونحوه عملکرد... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

کیسه هوا یا ایربگ ترانسفورماتور

کیسه هوا یا ایربگ ترانسفورماتور در این مطلب در مورد نحوه کارکرد ایربگ ، جنس ان ، راه های تشخیص ترکیدگی و ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

محفظه رطوبت گیر ترانسفورماتور

محفظه رطوبت گیر ترانسفورماتور سیلیکاژل و کاربرد آن ، روش نگهداری رطوبت گیر ، نقش روغن ترانس در رطوبت گیر و ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

روش های خنک سازی ترانسفورماتور

روش های خنک سازی ترانسفورماتور عامل اصلی ایجاد گرما در ترانس تلفات مس یا تلفات RI2 است و سیستم های متفاوتی برای ... ترانس ساخت ایران ترانسفو

مشاهده
1