آخرین مقالات

آشنایی با ترانسفورماتور قدرت

آشنایی با ترانسفورماتور قدرت از ترانس قدرت در وسایل الکتریکی به منظور تنظیم ولتاژ متناوب استفاده می گردد و... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

ترانسفورماتور خشک

مشاهده

آشنایی با سیم پیچ ترانسفورماتور

آشنایی با سیم پیچ ترانسفورماتور باید سیم پیچی که برای ترانس انتخاب می شود در مقابل شوک ها و کشش های ناشی از... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

معرفی تانک ترانسفورماتور

معرفی تانک ترانسفورماور این تانک دربرگیرنده هسته و سیم پیچ ترانسفورماتور می باشد و نقش حفاظتی و پوششی برای ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

نقش رادیاتور و فن در ترانسفورماتور

نقش رادیاتور و فن در ترانسفورماتور وقتی دمای ترانس بیش از حد مجاز شود عمر مفید آن کاهش می یابد و استفاده از... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

عایق ترانسفورماتور خشک و روغنی

عایق ترانسفورماتور خشک و روغنی زمانی که هوا با آلمینیوم تماس برقرا می کند باعث می شود که یک پوشش اکسیدعایق... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

انواع آزمایش برای ترانسفورماتور

انواع تست های ترانسفورماتور |بعضی از ازمایش های ترانس قبل از اینکه ترانس به مشتری تحویل داده شود در کارخانه ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

پلاک خوانی ترانسفورماتور توزیع

پلاک خوانی ترانسفورماتور توزیع معمولا در سطر اول پلاک نام سازنده به همراه لوگوشرکت چاپ می شودودرقسمت Type ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

آشنایی با ترمومتر ترانسفورماتور

آشنایی با ترمومتر ترانسفورماتور روش کار به این شکل است که بعد از اینکه روغن داغ شد حرارت مربوطه از طریق سل ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده

اندازه گیری درجه حرارت

اندازه گیری درجه حرارت اندازه گیری درجه حرارت ترانسفورماتور : اندازه گیری دما در آزمایشگاه،اندازه گیری دما ... ترانس ساخت ایران ترانسفو ...

مشاهده
2